Corsair CV550 550w 80 plus Bronze
₹3,699.00/-
Corsair CV650 650w 80 plus Bronze
₹4,749.00/-
Corsair CX650F RGB 650w 80 plus Bronze Full Modular
₹5,299.00/-
Corsair CV750 750w 80 plus Bronze
₹5,749.00/-
Corsair CX750F RGB White 750w 80 plus Bronze Full Modular
₹6,399.00/-
Corsair RM750e 750W 80+ Gold
₹8,499.00/-
Corsair RM850 850w 80 plus Gold Full Modular
₹10,449.00/-
Corsair RM1000X 1000W 80+ Gold Full Modular
₹14,999.00/-
Corsair HX1200 1200w 80 plus Platinum Full Modular
₹22,799.00/-